Dayigram

See profiles, locations or medias instantly.

Highlights

@tienkidz 's posts

tienkidz's post at Wed, 10 Jul 2019
16 likes 0
2 weeks ago
Lạc vào thế giới mà ngày trước khao khát được vào
17 likes 0

Lạc vào thế giới mà ngày trước khao khát được vào

3 weeks ago
just now
tienkidz's post at Wed, 29 May 2019
18 likes 0
last month
Ánh Trăng nói hộ lòng tôi
24 likes 0

Ánh Trăng nói hộ lòng tôi

May 2019
Trắng Trắng Đen Đen Chị đen thì em trắngAi trả lời được thì thắngChị trắng hay em đen?
21 likes 0

Trắng Trắng Đen Đen Chị đen thì em trắng Ai trả lời được thì thắng Chị trắng hay em đen?

May 2019
Anh ơi anh ở lại...
22 likes 1

Anh ơi anh ở lại...

May 2019
Sugar sugar
19 likes 0

Sugar sugar

May 2019
Trọng lực thì hướng xuống đất Nhưng sao anh đổ dồn về phía em
17 likes 0

Trọng lực thì hướng xuống đất Nhưng sao anh đổ dồn về phía em

May 2019
just now
tienkidz's post at Tue, 30 Apr 2019
12 likes 0
April 2019
tienkidz's post at Tue, 30 Apr 2019
13 likes 0
April 2019
just now
tienkidz's post at Tue, 30 Apr 2019
15 likes 0
April 2019
tienkidz's post at Mon, 29 Apr 2019
13 likes 1
April 2019
tienkidz's post at Mon, 29 Apr 2019
12 likes 0
April 2019
Đi Đà Lạt không anh
15 likes 0

Đi Đà Lạt không anh

April 2019
1/3
14 likes 0
April 2019
Hộp dâu siiu xịn 🍓🍓🍓Ai muốn mua dâu liên lạc chị đẹp nha
12 likes 0

Hộp dâu siiu xịn 🍓🍓🍓 Ai muốn mua dâu liên lạc chị đẹp nha

April 2019
Anh em xã hội 🤣🤣🤣
12 likes 1

Anh em xã hội 🤣🤣🤣

April 2019
tienkidz's post at Sat, 30 Mar 2019
17 likes 1
March 2019
Made with and