Dayigram

See profiles, locations or medias instantly.

مهربون باشیم😇

@deniz_mehr 's posts

🔵 هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنیدآدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه؛ هرگز احساس حماقت نمیکنندچون خوب بودن برای آنها عادت شده استآدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستندآنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اندکه نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند... هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هستسکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید... #مهربان_باشیم با #مهربانان ❤️#مهربانی #مهربانی_کنیم⚘
217 likes 20

🔵 هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه؛ هرگز احساس حماقت نمیکنند چون خوب بودن برای آنها عادت شده است آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند... آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند... هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید... #مهربان_باشیم با #مهربانان ❤️ #مهربانی #مهربانی_کنیم⚘

April 2019
مهربان_باش_شاید_فردایی_نباشد#مهربانی#مهربانی_را_اگر_قسمت_کنیم_من_یقین_دارم_به_ما_هم_میرسد #مهربانی_کنیم #مهربانی_دل_میخواد #مهربانیت_حدو_مرز_نمیشناسه#مهربانی_را_بیاموزیم#مهربانی_و_گذشت#مهربانی_را_ریا_کنیم#مهربانی_اینجاست#مهربانی_را_قسمت_کنیم #مهربانی_را_تکثیر_کنیم#مهربانی_را_جار_بزنیم#مهربانی_زیباست ✌✌👍☝️☝️☝️😏خدا_با_منه_...✌✌✌☝️☝️👍👍🖐🍃☘
147 likes 5

مهربان_باش_شاید_فردایی_نباشد #مهربانی #مهربانی_را_اگر_قسمت_کنیم_من_یقین_دارم_به_ما_هم_میرسد #مهربانی_کنیم #مهربانی_دل_میخواد #مهربانیت_حدو_مرز_نمیشناسه #مهربانی_را_بیاموزیم #مهربانی_و_گذشت #مهربانی_را_ریا_کنیم #مهربانی_اینجاست #مهربانی_را_قسمت_کنیم #مهربانی_را_تکثیر_کنیم #مهربانی_را_جار_بزنیم #مهربانی_زیباست ✌✌👍☝️☝️☝️😏خدا_با_منه_...✌✌✌☝️☝️👍👍🖐🍃☘

April 2019
معنای صفحه: بخشش و فراموش کردن #توبه#صفح #مهربانی_خدا
71 likes 5

معنای صفحه: بخشش و فراموش کردن #توبه #صفح #مهربانی_خدا

April 2019
deniz_mehr's post at Mon, 08 Apr 2019
104 likes 0
April 2019
#چارلی_چاپلین #انسانیت#شعبده_بازی #عشق #مهربانی
83 likes 2

#چارلی_چاپلین #انسانیت #شعبده_بازی #عشق #مهربانی

April 2019
برای زندگی قانون مهربانی بگذاریم!هر که اخم کندجریمه‌اش "لبخند" و هر که لبخند بزند پاداشش "عشــق"قانون مهربانیپاداش و مجازاتش شیرین است#زندگی_آرام #زندگی_جریان_دارد #نوازندگی #زندگی_جریان_دارد #مهربانی_نیاز_درجه_یک_جامعه #مهربان_باشیم_شاید_فردایی_نباشد #لبخند #لبخند_بزن #لبخند_زیبا #لبخند_خدا #لبخندشقایق
99 likes 3

برای زندگی قانون مهربانی بگذاریم! هر که اخم کند جریمه‌اش "لبخند" و هر که لبخند بزند پاداشش "عشــق" قانون مهربانی پاداش و مجازاتش شیرین است #زندگی_آرام #زندگی_جریان_دارد #نوازندگی #زندگی_جریان_دارد #مهربانی_نیاز_درجه_یک_جامعه #مهربان_باشیم_شاید_فردایی_نباشد #لبخند #لبخند_بزن #لبخند_زیبا #لبخند_خدا #لبخندشقایق

April 2019
.هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی بار و برگ نشده است؛تکیه گاه باشیم،#مهربانی سخت نیست ......در گسترش فرهنگ #نیکوکاری یاور ما باشید.....#ویکی_نیکی #مهربان_باشیم #نیکوکار_ساده #نیکوکار #کار_نیک #کار_خیر #فرهنگ_سازی #خیرین #نیکوکاران #خیریه #کمک #حمایت #خوب_باشیم
77 likes 1

. هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی بار و برگ نشده است؛ تکیه گاه باشیم، #مهربانی سخت نیست ... . . . در گسترش فرهنگ #نیکوکاری یاور ما باشید... . . #ویکی_نیکی #مهربان_باشیم #نیکوکار_ساده #نیکوکار #کار_نیک #کار_خیر #فرهنگ_سازی #خیرین #نیکوکاران #خیریه #کمک #حمایت #خوب_باشیم

March 2019
#كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #التماس_تفکر #مهربان_باشیم😊 #انرژی_مثبت
52 likes 0

#كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #التماس_تفکر #مهربان_باشیم😊 #انرژی_مثبت

March 2019
just now
#كتاب#بخوانيم#كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #مهربان_باشیم😊 #التماس_تفکر #انرژی_مثبت
46 likes 1

#كتاب#بخوانيم#كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #مهربان_باشیم😊 #التماس_تفکر #انرژی_مثبت

March 2019
#كتاب_خوب_بخوانيم #كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #التماس_تفکر #انرژی_مثبت #مهربان_باشیم😊
43 likes 0

#كتاب_خوب_بخوانيم #كتاب_بخوانيم_و_به_هم_معرفي_كنيم #التماس_تفکر #انرژی_مثبت #مهربان_باشیم😊

March 2019
just now
.. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 یک شب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دكان نجاری شد، عادت نجار اين بود كه موقع ترک کارگاه وسايل كارش را روي ميز بگذارد. آن شب، نجار اره اش را روی ميز گذاشته بود. همينطور كه مار گشت مي زد بدنش به اره گير کرد و كمي زخم شد. مار خيلي عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت. این کار سبب خون ريزی دور دهانش شد و او که نمی فهمید كه چه اتفاقی افتاده، از اينكه اره دارد به او حمله مي كند و مرگش حتمي است تصميم گرفت برای آخرين بار از خود دفاع كرده و هر چه شديدتر حمله كند. او بدنش را به دور اره پيجاند و هي فشار داد. صبح كه نجار به کارگاه آمد روي ميز به جای اره، لاشۀ ماری بزرگ و زخم آلود ديد كه فقط و فقط بخاطر بی فکری و خشم زياد مرده است. ما در لحظۀ خشم می خواهیم به ديگران صدمه بزنیم ولی بعد متوجه مي شويم که به جز خودمان كس ديگری را نرنجانده ايم و موقعی اين را درك می کنیم كه خيلي دير شده. زندگی بيشتر احتياج دارد كه گذشت و چشم پوشی كنيم، از اتفاقها، از آدمها، از رفتارها، از گفتارها و به خودمان يادآوری کنیم، گذشت و چشم پوشی. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸..#مهربان_باشیم🌹..#اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
48 likes 0

. . 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 یک شب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دكان نجاری شد، عادت نجار اين بود كه موقع ترک کارگاه وسايل كارش را روي ميز بگذارد. آن شب، نجار اره اش را روی ميز گذاشته بود. همينطور كه مار گشت مي زد بدنش به اره گير کرد و كمي زخم شد. مار خيلي عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت. این کار سبب خون ريزی دور دهانش شد و او که نمی فهمید كه چه اتفاقی افتاده، از اينكه اره دارد به او حمله مي كند و مرگش حتمي است تصميم گرفت برای آخرين بار از خود دفاع كرده و هر چه شديدتر حمله كند. او بدنش را به دور اره پيجاند و هي فشار داد. صبح كه نجار به کارگاه آمد روي ميز به جای اره، لاشۀ ماری بزرگ و زخم آلود ديد كه فقط و فقط بخاطر بی فکری و خشم زياد مرده است. ما در لحظۀ خشم می خواهیم به ديگران صدمه بزنیم ولی بعد متوجه مي شويم که به جز خودمان كس ديگری را نرنجانده ايم و موقعی اين را درك می کنیم كه خيلي دير شده. زندگی بيشتر احتياج دارد كه گذشت و چشم پوشی كنيم، از اتفاقها، از آدمها، از رفتارها، از گفتارها و به خودمان يادآوری کنیم، گذشت و چشم پوشی. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 . . #مهربان_باشیم🌹 . . #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم #اللهم_عجل_لولیک_الفرج #اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم

March 2019
#التماس_تفکر #انرژی_مثبت #مهربان_باشیم😊
50 likes 0

#التماس_تفکر #انرژی_مثبت #مهربان_باشیم😊

March 2019
ادمهای مهربان .....ادمهای احساسی .....نمی رنجند.....می بخشند .....نه یک بار ،......بلکه بارها و بارها ....اما وقتی که بروند ،میشکنند ....نه به خاطر رفتار شما......نه .....به خاطر باور صادقانه خودشان میشکنند ... ..به خاطر گذشتهای خودشان .....میشکنند......اما میروند و دیگر بر نمیگردند ......ودیگر هیچ وقت ارام نمی شوند .....هیچ وقت .... مواظب دل ادمهای مهربان باشیم ...#مهربان_باشیم🌹
41 likes 2

ادمهای مهربان ..... ادمهای احساسی ..... نمی رنجند..... می بخشند ..... نه یک بار ،......بلکه بارها و بارها .... اما وقتی که بروند ،میشکنند .... نه به خاطر رفتار شما......نه ..... به خاطر باور صادقانه خودشان میشکنند ... ..به خاطر گذشتهای خودشان .....میشکنند...... اما میروند و دیگر بر نمیگردند ...... ودیگر هیچ وقت ارام نمی شوند ..... هیچ وقت .... مواظب دل ادمهای مهربان باشیم ... #مهربان_باشیم🌹

March 2019
سال نو داره کم کم از راه میرسه🌸🌸🌸شاید حرفه و یا هنر شما همون چیزی باشه که عزیزان دیگه به دنبالش هستند🌸با توجه به وضعیت اقتصادی نابسامان اخیر ,شاید بتونیم این روزها رو با مهر و حمایت همدیگه، یه کمی بهتر بگذرونیم 🌸🌸🌸آرزوی موفقیت و کسب درآمد سرشار برای تک تک شما عزیزان دارم🌸خوب باشیم🌸#تبلیغات_آزاد #تبلیغات_رایگان_در_اینستاگرام #خوب_باشیم #مهربان_باشیم #باهمیم #باهم #این_نیز_بگذرد #مهربانی #هنرمندان_ایرانی #تدریس_خصوصی #فروش #سفارش #ساخت #کسب_و_کار #کسب_و_کار_اینترنتی #مشاغل_خانگی #مشاغل_آزاد#به_امید_روزهای_خوب #به_امید_موفقیت #مرسی_که_هستین #freeadvertising #goodluck #bekind#letsbekind #weareone#grateful #🙏🏽 #❤️
44 likes 4

سال نو داره کم کم از راه میرسه🌸🌸🌸شاید حرفه و یا هنر شما همون چیزی باشه که عزیزان دیگه به دنبالش هستند🌸با توجه به وضعیت اقتصادی نابسامان اخیر ,شاید بتونیم این روزها رو با مهر و حمایت همدیگه، یه کمی بهتر بگذرونیم 🌸🌸🌸 آرزوی موفقیت و کسب درآمد سرشار برای تک تک شما عزیزان دارم🌸 خوب باشیم🌸 #تبلیغات_آزاد #تبلیغات_رایگان_در_اینستاگرام #خوب_باشیم #مهربان_باشیم #باهمیم #باهم #این_نیز_بگذرد #مهربانی #هنرمندان_ایرانی #تدریس_خصوصی #فروش #سفارش #ساخت #کسب_و_کار #کسب_و_کار_اینترنتی #مشاغل_خانگی #مشاغل_آزاد#به_امید_روزهای_خوب #به_امید_موفقیت #مرسی_که_هستین #freeadvertising #goodluck #bekind#letsbekind #weareone#grateful #🙏🏽 #❤️

March 2019
حیوانات حق زندگی آزاد دارن آنها را در باغ وحش حبس نکنیم #باغوحش_ممنوع #باغ_وحش #باغ_وحش_ممنوع #حیوانات_را_دوست_بداریم #حیوانات_حق_زندگی_دارند_دقیقا_مثل_انسانها #حیوانات_خانگی #حیوانات_را_دوست_داشته_باشیم #حیوانم_آرزوست #مهربانی_با_حیوانات_را_از_کودکی_به_فرزندان_خود_بیاموزیم #مهربان_باشیم #مهربانی_با_حیوانات #حیوانات_خیابانی #حیوان_ازاری_ممنوع #حیوانات_سرزمین_خودرا_دوست_بداریم❤️🐻 #دوستدارحیوانات #دوستدار_حیات_وحش #دوستدار_حیوانات #دوستدار_محیط_زیست #دوستداران_طبیعت #دوستداران_حیوانات
51 likes 0

حیوانات حق زندگی آزاد دارن آنها را در باغ وحش حبس نکنیم #باغوحش_ممنوع #باغ_وحش #باغ_وحش_ممنوع #حیوانات_را_دوست_بداریم #حیوانات_حق_زندگی_دارند_دقیقا_مثل_انسانها #حیوانات_خانگی #حیوانات_را_دوست_داشته_باشیم #حیوانم_آرزوست #مهربانی_با_حیوانات_را_از_کودکی_به_فرزندان_خود_بیاموزیم #مهربان_باشیم #مهربانی_با_حیوانات #حیوانات_خیابانی #حیوان_ازاری_ممنوع #حیوانات_سرزمین_خودرا_دوست_بداریم❤️🐻 #دوستدارحیوانات #دوستدار_حیات_وحش #دوستدار_حیوانات #دوستدار_محیط_زیست #دوستداران_طبیعت #دوستداران_حیوانات

March 2019
.آیفن..خونه ماااا😄😄..#روز_جهانی_کودک_مبارک #روز _جهانی_جوجه_مبارکم_باشه😉#ارغوان_سادات#سید_عرشیا#مهربان_باشیم🌹
54 likes 2

. آیفن.. خونه ماااا😄😄 . . #روز_جهانی_کودک_مبارک #روز _جهانی_جوجه_مبارکم_باشه😉 #ارغوان_سادات #سید_عرشیا #مهربان_باشیم🌹

March 2019
just now
#مهربون_باشیم
126 likes 11

#مهربون_باشیم

January 2019
#مهربون_باشیم
103 likes 1

#مهربون_باشیم

January 2019
Made with and